IZLOŽBE:

Samostalne:

• 2000. - Dom kulture - Maglaj, BIH ;
• 2001. - Art Galerie - Frankfut am Main, D ;
• 2007. - Konak - Maglaj, BiH ;
• 2008. - Univerzitetska bilioteka - Tuzla, BIH ;
• 2009. - "Halil Tikveša i Admira Bradarić", Atelje i galerija AB - Maglaj, BIH ;
• 2010. - "Marilyn Monroe u belaju", Subdokumenta - Sarajevo, BIH ;
• 2010. - Balkanski festival - Ohrid, MK ;  
• 2011. - Galerija Roman Petrović - Sarajevo, BIH ;
• 2011. - Muzej grada Splita - Split, HR ;
• 2012. - Međunarodna galerija portreta - Tuzla, BIH ;
• 2012. - Galerija BlackBOX - Sarajevo, BIH ;

• 2012. - Atelje i galerija AB - Maglaj, BIH ;

• 2012. - Narodno pozorište - Užice, SRB ;

• 2013. - Centar za kulturu i obrazovanje - Tešanj, BIH ;
• 2015. - Franjevački samostan - Tuzla, BIH ;
• 2015. - Umjetnička galerija Brčko distrikta - Brčko, BIH ;


Kolektivne izložbe:


• 2001. - Dom kulture - Zenica, BIH ;
• 2004. - "Art fest", Dom kulture - Maglaj, BIH ;
• 2005. - "Ida Telalbašić i Admira Bradarić"  Galerija Novi Hram - Sarajevo, BIH ;
• 2007. - Akademija likovnih umjetnosti - Sarajevo, BIH ;
• 2008. - "Ventil", studentski festival - Sarajevo, BIH ;
• 2008. - "Revijalna izložba", ULUBIH , Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ;
• 2009. - Accademia Albertina delle Belle Arti - Torino, I ;
• 2009. - "Šestoaprilska izložba", Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ;                                  

• 2009. - "Revijalna izložba", ULUBIH, Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ; 
 2010. - "Šestoaprilska izložba" Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ;
• 2010. - Likovna kolonija "DUGA" - Kulen Vakuf, BIH ;
• 2010. - "Bijenale radova na papiru" – Novi Pazar, MNE ;
• 2010. - "Revijalna izložba", ULUBIH, Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ;
• 2010. - "In the meantime" - Asa Art Gallery - Sarajevo, BIH ;
• 2011. - "Mlazovi vremena" - Muzej Grada - Zenica, BIH ;
• 2011. - "Revijalna izložba", ULUBIH, Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ; 
• 2011. - Halil Tikveša i studenti "19+1", Galerija Roman Petrović - Sarajevo, BIH ;
• 2011. - "XIV INTERBIFEP", Medjunarodna galerija portreta - Tuzla, BIH ;
• 2011. - "Pomoć Japanu" - Galerija Boris Smoje - Sarajevo, BIH ;

• 2012. - Galerija Paradiso - otok Rab, HR ;
• 2012. - "65. Revijalna izložba", ULUPUBiH, galerija Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ;

• 2012. - Galerija crkve sv. Ante na Bistriku - Sarajevo, BIH ;

• 2012. - Galerija Makek - Zagreb, HR ;

• 2012. - "11. Međunarodno bijenale umjetnosti minijature",Moderna Galerija -Gornji Milanovac, SRB ;
• 2013. - "XV INTERBIFEP", Medjunarodna galerija portreta - Tuzla, BIH ;
• 2013. - "Žene i različitosti, Hrvatska - BiH", TPC Forum - Livno, BIH, Gradski muzej - Omiš, HR ;
• 2014. - "67. Revijalna izložba", ULUBiH, galerija Collegium Artisticum - Sarajevo, BIH ;

• 2015. - 1 A Biennale internazionale "ARTE E TERRITORIO" - Umbria, I ; 

• 2016. - Umjetnici Bienala Austrije kao gosti u galeriji "am Faerberbach" - Steinbach a.d., Steir , A ;