Ime i prezime: Admira Bradarić
Godina rođenja: 1976 god.

Boravila je u Maglaju, Ohridu ( Makedonija), Bonn-u i Frankfurt-u am Main ( Njemačka).
Sada živi i radi u Sarajevu i  Maglaju.


Obrazovanje

• Osnovna škola – Maglaj ;
• Osnovna muzička škola  "klavir"  - Maglaj ;
• Srednja škola "Hemijsko-tehnološka" – Maglaj ;
• Nedovršeni studiji "Germanistika" – FaM , Njemačka ;
• Proni – socijalni rad sa djecom  - Maglaj ;
• 2002 - 2009 god. - Akademija likovnih umjetnosti  - Sarajevo ( Nastavnički - Grafika - u klasi prof. Halila Tikveše;   Fakultativno: "Restauracija i Konzervacija") ;
• 15.- 23.09.2007. god. - "Ljetna akademija 2007" Institut za restauraciju i konzervaciju ;
Univerzitet primijenjenih umjetnosti – Beč ;

Samostalni rad

• 1997 - 1999 god. - Asistent za klavir - Muzička škola "Nikolić" - GG; Njemačka ;
• 2001 - 2002 god. - Galerija "axis" - Maglaj ;
• 2007 - 2008 god. - Asistent "Ured Austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu – Sarajevo" ;
• 2009 god . - ....    - Galerija i atelje " AB " - Maglaj ;
• 2009 god .- .....    - Koordinator za restauraciju i konzervaciju ( Austrija - BiH )